No Picture

Boruto Episode 1

January 9, 2017 boruto 1

Boruto Anime Episode 1 “Boruto Uzumaki!,”Boruto, the son of Seventh Hokage Naruto Uzumaki, saves a boy named Denki from bullies; on his way to the […]